8 am to 21 pm

Monday to Sunday

Văn phòng Pearl Plaza

Quận Bình Thạnh

Call us

0972.907.970

Compare Listings

Công ty TNHH GuocoLand Việt Nam

Công ty TNHH GuocoLand Việt Nam

Quá trình hình thành và phát triển GuocoLand Việt Nam Công ty TNHH GuocoLand (“GLL”) đựơc thành lập tại Singapore như một công ty trách nhiệm hữu hạn tư doanh có tên Sealion Hotels Pte Ltd vào 31/03/1976. Goucoland được chuyển đổi thành công ty hợp doanh vào 30/09/1978 và phát hành cổ phiếu trên SGX […]


Nội dung này đã được bảo vệ,
Vui lòng không copy, Cảm ơn bạn :)