8 am to 21 pm

Monday to Sunday

Văn phòng Pearl Plaza

Quận Bình Thạnh

Call us

0972.907.970

Compare Listings

Khó khăn mùa Covid cho các đại lý bán hàng BĐS

Khó khăn mùa Covid cho các đại lý bán hàng BĐS

Đợt dịch này có dịp trò chuyện với nhiều anh em chủ sàn, nhìn chung đều đang cực khó khi dịch càng kéo dài, hiện tại thì chủ đầu tư rất cân nhắc khi mở bán trong đợt dịch đến khi gồng không nổi mới mở bán thì thiếu kinh nghiệm mở bán online, không [...]

Nội dung này đã được bảo vệ,
Vui lòng không copy, Cảm ơn bạn :)