8 am to 21 pm

Monday to Sunday

Văn phòng Pearl Plaza

Quận Bình Thạnh

Call us

0972.907.970

Compare Listings

Chương trình đào tạo: Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

Chương trình đào tạo: Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

Chương trình đào tạo: Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

Chương trình: ” Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo” là một chương trình vô đặc biệt. Do Ông MARCUS CHU – Giám đốc điều hành – Tập đoàn BĐS ERA Singapore sẽ là người trực tiếp giảng dạy. Đây là cơ hội tốt để các thành viên ERA Việt Nam được trau dồi kinh nghiệm, phát triển sự nghiệp.

Chương trình được tổ chức vào:

Thời gian:

– 14h. Thứ 5, ngày 19 tháng 10 năm 2017;

– 14h. Thứ 6, ngày 20 tháng 10 năm 2017;

Địa điểm:

– 135A, Pasteur, Phường.6, Quận.3, TP.HCM.

Đối Tượng Tham Dự: Khóa học dành cho các Leader và Các thành viên ERA Vietnam từ cấp MM trở lên. 

Đây là một chương trình vô cùng đặc biệt, các Anh/Chị sẽ được đào tạo về kỹ năng Lãnh đạo, Quản lý, và Phát triển hệ thống ERA của mình từ Ông Macus Chu người điều hành trực tiếp tại ERA Singapore. Chắc chắn đây là cơ hội để các Anh/Chị được học hỏi, nâng cao trình độ.

Hình ảnh buổi training

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

training Kỹ năng quản lý cho cấp Lãnh Đạo

Đăng ký làm cộng tác viên cùng ERA Vietnam

Related posts

Tuyển Dụng Cộng Tác Viên môi giới bất động sản 2023 – ERA Ability Vietnam

Chúng tôi không tuyển dụng nhân viên, Chúng tôi tìm kiếm Cộng tác viên cùng...

Continue reading

Quyền lợi nào dành cho cộng tác viên ERA bất động sản dự án

Quyền lợi và thách thức nào dành cho cộng tác viên bất động sản. Với các...

Continue reading

De la Sol quận 4 – Lựa chọn tối ưu cho môi giới BĐS 2023

Dễ dàng đạt hoa hồng lũy tiến lên đến 90% khi trở thành môi giới cho dự...

Continue reading

Join The Discussion